Η εταιρεία “Jannos Χατζηδημητρίου & Υιοί” ασχολείται συστηματικά με την εισαγωγή και εμπορία μεταχειρισμένων μηχανημάτων που εισάγονται αποκλειστικά από τη Γερμανία.