Η εταιρεία «Jannos Χατζηδημητρίου & Υιοί» ασχολείται συστηματικά με την εισαγωγή και εμπορία μεταχειρισμένων μηχανημάτων που εισάγονται αποκλειστικά από τη Γερμανία.